ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วม video conference กับโรงเรียนในสังกัด


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน video conference ระหว่าง สพป.ลำพูน เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(70 เปอร์เซ็นต์) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 การสำรวจข้อมูลรายการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 เร่งรัดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *