ร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังนโยบายการตรวจราชการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 ประจำปี 2564

ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และน.ส. เกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังนโยบายการตรวจราชการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 ประจำปี 2564 แก่ ดร. ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-Skill) พัฒนาทักษะ(Up Skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New Skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 2) ปัญหามลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ในสถานศึกษา และ 3)การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ในสถานศึกษา ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *